Lös bulthängare?

En vanligt förekommande situation är att muttern till en bult sitter löst så att hängaren snurrar. Det är oftast inte farligt, utan är ett trivialt problem som går snabbt att åtgärda. Det händer i de flesta fall på grund av att en quickdraw drar hängaren åt sidan när repet belastas vid firning eller vid fall. Däremot är det självklart farligt om muttern har gängats ut så mycket att den riskerar att trilla av.

Alla klättrare bör ta för vana att kontrollera muttrar på bultar och ha med sig en blocknyckel (även kallad fast nyckel eller U-ringnyckel) storlek 17, som är den vanligaste dimensionen för bultar. Dra åt muttern resolut, men inte med all muskelkraft du kan uppbringa. Metallen kan skadas om man tar i för hårt. Om du inte har någon nyckel, skruva åt muttern provisoriskt med fingrarna.

Om muttern har fastnat och inte går att skruva åt något håll kan gängorna på muttern eller bulten ha skadats. Det behöver inte heller vara farligt, men kontakta gärna oss i sådana lägen. Bulten kan behöva tas bort och ersättas av en ny.

Ibland kan gängskador yttra sig genom att bulten roterar i hålet när man försöker dra åt muttern. Det behöver inte innebära någon förhöjd risk för att bulten kan dras ut ur klippan, men kontakta oss i alla fall.

Ska du sätta topprep?

Om du klättrar topprep upprepade gånger på en led med ett bultat ankare, sätt ett par egna quickdraws eller karbiner i ankaret och koppla in repet i dessa. Då slits inte det fast monterade materialet lika mycket. När den siste personen klättrar kan denne rensa och koppla i repet i det fasta ankaret.

En del firningsankare har snabblänkar. De ska inte skruvas upp. Trä igenom repet precis på samma sätt som om du kom till ett ankare med slutet system.

Klicka på länken nedan så får du mer information.

Slit på din egen skit

Undersök befintliga karbiner!

Om det sitter quickdraws på leden eller karbiner/snabblänkar i ankaret, var försiktig och notera om dessa har slipats ned så att det uppstått vassa kanter på karbinerna. I värsta fall kan repet kapas vid ett fall. Byt ut karbinerna eller ta bort dem.

Tag aldrig bort quickdraws från leder om du inte är tvärsäker på vad du gör. Många klättrare lämnar sina quickdraws av bekvämlighetsskäl för att kunna återvända och jobba på leden senare.

Sidor vi gillar