StKF med på distriktsidrottsstämman

Stockholms Klätterförbund har ännu inte bildats rent formellt. Trots det hade vi en representant med på den årliga distriktsidrottsstämman för Stockholms Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna.

Distriktsidrottschefen Cinnika Beiming berättade bland annat att det under 2016 finns möjlighet att söka nya bidragspengar för strategiprojekt. Till exempel i syfte att nå nya målgrupper, få fler barn och ungdomar att börja idrotta eller få nyanlända att engagera sig i idrottsföreningar.