Bultkommittén på Häggsta och Örnberget

Bultkommittén hade möte på Häggsta i helgen. Därefter bar det av till Örnberget där BK åtgärdade ett par dåliga bultar på Lidingöväggen.

På mötet gick BK bland annat igenom hur många bultar och ankare som finns i lager och vilka bultinsatser som behöver göras på Stockholms klippor den närmaste tiden.

BK beslutade att inte använda pitonger. När vi monterar fasta säkringar på klippor ska vi alltid använda de mest säkra lösningarna. Pitonger håller en betydligt lägre säkerhetsnivå i jämförelse med exempelvis borrbultar. Pitonger som bör bytas ersätts med borrbultar, eller ingenting om det går att säkra naturligt.

Sedan vi fått en rapport om “lösa firningsankare” på rampväggen på Häggsta undersökte vi saken. Det visade sig bara handla om muttrar som behövde dras åt, vilket vi gjorde.

Läs mer om hur man åtgärdar lösa muttrar

Under året kommer Stockholms Klätterförbund att inventera Häggsta och se vilket behov av extra bultar som finns. BK gick runt på Häggsta och inspekterade många av lederna.

Därefter åkte vi till Örnberget. Vi bytte en dålig bult i insteget på Grands Gorillas (6b) och tog bort en rostig Longlife-bult samt en gammal rostig pitong på No More Gorillas (6c).