Stor upprustning av Ryssgraven

Ryssgraven har genomgått en gedigen uppfräschning under det senaste halvåret. Nya leder har tillkommit, gamla leder har bultats om, en spång har byggts nere vid vattnet och en god relation har etablerats med markägaren.

Flera klättrare har varit inblandade, men det är Christer Åstrand, som bor i närheten av Ryssgraven och är medlem i Tunabergs Högfjäll- och Klätterklubb, som varit drivande och gjort det mesta av arbetet.

Christer Åstrand i färd med att måla den nya spången.
Christer Åstrand in action.

Nere vid vattenbrynet har Christer byggt en spång, som gör det mycket lättare att nå lederna som startar där. Han har även röjt sly och satt upp ett fast rep, så nu kan man gå hela vägen från Belsebub (6a+ trad) bort till Poltava (6c trad).

På bergets topp sitter numera varningsskyltar, tillverkade av Christer, som uppmanar människor att inte kasta ned föremål eftersom det kan finnas klättrare på bergväggen.

Markägare är Villamarken Exploatering i Stockholm AB, ett fastighetsbolag som ägs av Ikano Bostad och HSB Bostad. Christer har haft återkommande kontakter med företaget, vars företrädare är mycket positiva till klättringen på Ryssgraven.

Villamarken har bidragit genom att rusta upp staketet på toppen av berget och bygga två trappor, eller “övergångar”, så klättrare enkelt ska kunna ta sig över staketet för att sätta topprep. Använd övergångarna och låt bli att gå över staketet!

Men det är långt ifrån det enda som har skett på berget.

  • Ett moln i byxor (4b) och Plåster på såren (5b) har fått kompletterande bultar. Lederna har nu separata utsteg.
  • Dagen efter (6a) och Dimman lättar (5c trad) har fått ett nytt, gemensamt ankare.
  • Storen (6a+) och Halls hammare (6b) har också fått ett gemensamt ankare.
  • Vid insteget till White wall (5a trad) finns ett ankare som den som säkrar kan knyta fast sig i.
  • Ägirs väg (6a+ trad) har fått ett ankare.
  • Två nya leder har satts upp i år: Chryss (6b/6b+), som ligger mellan Batman och Frågvisa barn, och Ostprick (6a+ trad), som har samma insteg som Faktor våt men går upp till höger.
  • Förra året gjordes två nya leder: Murveln (6b trad) och Alla blir glada (6a). Båda lederna ligger till höger om Volga.
  • Narva (6c) har bultats om helt och hållet och fått ett eget ankare.
  • Lederna nr 34 och 35 i Stockholmsföraren har bultats om och fått nya namn och grader: Gamla synder respektive Nya synder, som båda är 6c.
 Markägaren har byggt övergångar åt oss klättrare på toppen av klippan.
Markägaren har byggt övergångar åt oss klättrare på toppen av klippan.

Mer info om de nya lederna finns på 27Crags.com.

Vi på Stockholms Klätterförbund (StKF) är glada och tacksamma för allt gratisjobb som Christer Åstrand har lagt ned för att förbättra klättringen på Ryssgraven. StKF har bidragit med material som ankare, hängare och bultar.

Tillsammans med Christer diskuterar vi nu med markägaren att upprätta ett nyttjanderättsavtal i syfte att trygga framtida klättring på Ryssgraven.

StKF är ett distriktsförbund för klättringen i Stockholms län. Vi består i dag av ca 15 ideellt arbetande klättrare som arbetar för att du ska kunna fortsätta klättra fina leder och boulders i Stockholm. Kontakta oss om du är intresserad av att hjälpa till eller finansiera vår verksamhet.