Stenras vid Ryssgraven

Ett par stenblock rasade nyligen från bergväggen på Ryssgraven.

Blocken föll från rännan till höger om insteget till leden Batman. Raset ska inte ha skett under klättring. Den inofficielle bergsfaddern Christer Åstrand ryckte ut och tog ned ytterligare två block. Det kan finnas fler lösa block så var vaksamma när ni klättrar. Om ni märker att något sitter löst, ta bort blocket under säkra former.