Parkeringsproblem vid Ekoberget

Ekoberget, som ligger i Ekobergets naturreservat i Nacka kommun, är en mycket populär klätterklippa. Klättrare har tidigare kunnat parkera på Graninge Stiftsgårds parkeringsplatser, men eftersom marken nu exploateras till bostäder finns ingen parkeringsplats kvar.

StKF har tagit kontakt med en annan markägare om att få använda mark alternativt anlägga en parkering intill Ekobergets naturreservat. Förslaget har hittills mottagits väl av markägaren. Vi kommer att träffa markägaren på plats om drygt en vecka.