Slit på din egen skit!

Slit-på-din-egen-skit-stkfUtomhussäsongen är för många i full gång, för några har den precis börjat och för andra har den gått i dvala tills den “ohyggliga värmen” get vika för den torra svala höstluften. Oavsett vilket så kommer här bultkommitténs handfasta rekommendationer över hur du kan minska slitaget på fast utrustning, dvs. karbiner, snabblänkar och ringar i borrbultade ankare.

Sprid länken med sommarvinden gott folk!

PDF finns i separat länk här