Rapport från årsmötet 2018

Stockholms Klätterförbund höll årsmöte på Klättercentret i Akalla den 27 mars. Här kan du läsa protokollet och en kort sammanfattning.

Alla klätterklubbar i Stockholms län var kallade till årsmötet. De som kom var Solna KK och Nacka Värmdö KK.

En ny styrelse valdes. Maria Pernemalm och Robin Dahlberg avgick och vi tackar och bugar för deras engagemang. Ann-Marie Ljungström kliver in som ordförande. Det är ingen ny roll för Ann-Marie, hon har tidigare varit ordförande för Solna KK. Vi välkomnar också Christer Åstrand som ny ledamot.

Verksamhetsplan och budget vann bifall av årsmötet. Det innebär bland annat att Bultkommittén fortsättningsvis kan köpa material för max 15.000 per år utan styrelsebeslut. Accesskommittén har rätt till max 5.000 kr i utlägg per år utan styrelsebeslut.

Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att utreda om kommittéarbetet kan förbättras och om vi ska ha sammankallande i varje kommitté.

StKF har enligt stadgarna årsmöte vartannat år, så nästa tillfälle blir 2020.

Protokoll från årsmötet 2018