Klättersäsongen (och våren) är här!

Snart är våren här även i Stockholm och klättersäsongen börjar på allvar. Ute vid klippan, tänk på att visa hänsyn mot djur, natur, markägare och grannar.

Vi blir fler uteklättrare för varje år, och det är därför ännu viktigare att följa de regler som gäller.

Läs gärna på sidan Accessinfo där vi på StKF publicerar information om klätterförbud, känsliga lägen och annat som är bra att tänka på. Det finns även accessinformation via Svenska Klätterförbundet.

Hur vi klättrare parkerar våra bilar kan ibland vara en källa till irritation för andra personer. Parkera alltid enligt de instruktioner som brukar finnas för en klippa eller ett boulderområde och blockera inte vägar eller in- och utfarter. Tänk på att förare inte alltid har uppdaterad information om parkering så se till att hålla dig á jour inför och under säsongen:

Vid Ekoberget parkerar man numera bredvid Graningevägen, strax norr om väg 222.

Parkeringen vid Hallstaberget har blivit tidsbegränsad, så man får snabba sig på med klättringen. Vi undersöker frågan och försöker hitta en lösning.

Vid Anneberg pågår för närvarande byggarbeten vid berget, vilket har komplicerat parkeringsfrågan lite. Vid parkeringen ligger nu en utfart för byggtrafik. Det får inte plats mer än 1-2 bilar. Stå inte i vägen och kommunicera gärna med byggarbetarna.

Häckande fågel är en annan viktig sak att vara uppmärksam på nu under våren och försommaren.

Vid Skevik är det vanligt med häckande fågel under mars-juli, det har till och med funnits fågelbon på själva bergväggen. Ett par av de fågelarter som tidigare har häckat där är rödlistade. Tänk på att inte komma nära fågelbon, håll ljudnivån nere och avlägsna dig direkt om du märker att du stör.

Korpen är tillbaka på Häggsta och häckar på Långfredagsväggen även i år. Närma er inte boet, klättra inte på just den väggen och undvik höga rop om ni klättrar i närheten.

Känner du dig nästan lika stark som Adam Ondra? Kul! Men snälla, skrik inte som honom när du klättrar. Dödskalleberget och Örnberget är klippor där man ibland hör illvrål så det hörs ända bort till parkeringen.

På tal om Örnberget parkerar man vid båtklubben och inte bredvid klippan. Och om du klättrar på svaväggen – håll dig intill bergväggen när du säkrar och stå absolut inte på vägen där bilarna kör.

Stockholms Klätterförbund har en accesskommitté bestående av fem entusiastiska klättrare som i mån av tid hjälper till att lösa accessproblem i länet och alltid vill ha information om accessrelaterade ärenden. Hör av dig till accesskommittén om du har tips, synpunkter eller vill vara med och bidra med lite ideellt arbete.

Foto: Thomas Karlsson