Norra delen

Gladåker

Om man försöker parkera nära klippan riskerar man att få parkeringsböter av Försvarsmakten. Kör inte heller in och parkera på privata vägar. Parkera i stället 5,5 km från klippan, i enligt med instruktionerna i Stockholmsföraren.

Ryssgraven

Markägaren har byggt övergångar åt oss klättrare på toppen av klippan.

Våren 2016 lagade markägaren staketet på bergets topp. Markägaren byggde även två trappor som löper över staketet. Trapporna/övergångarna är byggda åt oss klättrare. Använd dem och klättra inte över staketet på några andra ställen.

Älvnäs

Lederna längst till höger på Älvnäs ligger på privat mark. Här gäller inte allemansrätten.

Accesskommittén pratade 2016 med paret som bor i villan närmast berget och som äger marken. De tycker att det är helt OK att vi klättrar på den högra delen under dessa förutsättningar:

Ingen klättring där om familjen befinner sig på tomten nära berget eller nere vid bryggan. Håll er intill väggen, visa respekt och tänk på att inte störa.
Vi får absolut inte skräpa ned. Ta med er allt skräp ni ser, även andras.
För att komma till berget parkerar man ovanför berget vid Älvnäsvägens slut. Sedan följer man en stig till vänster om klippan (framifrån sett) som leder ned mot bergväggen.
Alla dessa saker finns nämnda i Stockholmsföraren (Widerberg/Jelinek 2008) och gäller alltså fortfarande. Vi på Stockholms Klätterförbund är tacksamma för familjens vänlighet och hoppas att alla klättrare respekterar reglerna.

De leder som ligger på privat mark är: Exposed (7a+), Sumpan City (6c), Skicka (6a+), Håll ut (7b), Edgeleden (7c), Bamse (7b), Tokarête (7a+), Schyssta vibbar (6c+), Nya tomater (7a+), Daniellas babygym (6c) och California Camping (7a).

Nacka – Värmdö

Anneberg

Under 2019-2020 pågår byggarbeten vid berget och parkeringen är en byggutfart. Det får inte plats mer än 1-2 bilar. Det är viktigt att inte blockera utfarten och ha en god kontakt med de som bygger.

Brudberget

UPPDATERING APRIL 2020: Den gamla parkeringen är numera belagd med parkeringsförbud. Det är alltså inte tillåtet att stå i terrängen innanför vändplanen och absolut inte på vändplanen eller längs den anslutande vägen.

Vägföreningen hänvisar till alternativa parkeringar i området (till exempel denna), men givetvis i mån av plats. Var noga med att inte parkera på smala vägar och på så sätt hindra trafiken.

Notera att parkeringsanvisningar i såväl tryckta förare som internetförare kan vara felaktiga, ovanstående gäller från och med 2020.

Ekoberget

Berget ligger i ett naturreservat. Det finns inga generella inskränkningar för klättring eller bultning, enligt vad som är känt.

Beslut 1946 om naturreservat

Under 2017 försvann den gamla parkeringen på grund av ett större bostadsbygge. Stockholms Klätterförbund hade samtal med en privat markägare och ordnade en ny parkering på en liten grusväg vid sidan av Graningevägen, strax norr om väg 222. Den nya parkeringen ligger på promenadavstånd från klippan, klicka på länken nedan och läs mer.

Här parkerar du vid Ekoberget

Erstaviksklippan

Liten klippa utanför Saltsjöbaden. Totalt klätterförbud eftersom bergväggen ligger på tomtmark (uppgifterna från 2008).

Finnsvedsbergen

Markägaren till väggen Högklint, som även äger vänstra delen av Sjöklippan, reagerade 2014 på bultningen på dessa partier och har krävt att Svenska Klätterförbundet ska ta ned bultarna. Sedan dess har ingen åtgärd skett från någon part. Det är viktigt att ingen mer bultning sker på dessa partier. Själva klättringen kan fortgå som vanligt, men var medveten om konflikten.

Skevik

De stora stenblocken vid berget är klassade både som naturminne och natura 2000-område. Det är förbjudet att ta bort mossa och annan växtlighet på blocken och man bör inte klättra där. Mer information finns i länsstyrelsens bevarandeplan. Bergväggarna där alla leder och boulders finns ingår inte i skyddsområdet. Så länge man inte skadar stenblocken råder alltså inga restriktioner för klättring.

Den gamla parkeringen bredvid Skeviksvägen är stängd och bommad. Numera parkerar man längs Hermelinvägen i det närbelägna villaområdet och går till berget genom skogen. Använd sunt förnuft och parkera så de boende inte får problem.

Perioden mars till mitten av juli brukar fåglar häcka vid klippan (och vissa år även på klippan). Ett par av dessa fågelarter räknas som rödlistade, det vill säga utrotningshotade. De senaste åren har en liten, störningskänslig och rödlistad hackspett häckat i ett träd nära den högra väggen. Undvik att komma i närheten av boet, försök att hålla ljudnivån nere och avlägsna dig om du märker att du stör.

Tyresö

Dödskalleberget och Dyviksudd

Dödskalleberget och en stor del av Dyviksudd ingår i naturreservatet Dyviks lövängar. Det är förbjudet att sätta nya borrbultar, men det är tillåtet att byta ut gamla bultar av säkerhetsskäl. Endast gamla, befintliga borrhål får användas, inga nya hål får borras. Om man vill byta ut gamla bultar måste man i förväg underrätta Tyresö kommun skriftligen. Det är även förbjudet att montera permanenta firningsankare runt träd.

Vidare är det inte tillåtet med större grupper av klättrare som besöker området i organiserat eller kommersiellt syfte. I övrigt gäller vanliga regler för naturreservat. Parkera endast på den avsedda parkeringen på Dyviksuddsvägen, nedanför Dyviksudds bergvägg. Om denna är full så kan man parkera vid Sandholmarnas badplats, som man passerar på vägen till klippan.

Mer information om naturreservatet

(Dödskalleberget omnämns som “Korpberget”, vilket egentligen är det korrekta namnet)

Gritstone- och Ällmoraberget

Gritstone- och Ällmoraberget ligger inom Dyviks naturreservat, som instiftades 1962 för att skydda känslig flora och fauna i området. Enligt ordningsföreskrifterna är det förbjudet:

att framföra fordon
att utan förvaltarens tillstånd landstiga på området
att göra upp eld, plocka blommor och införa plantor och frön å området
att campa
att skräpa ned med glas, papper eller avfall av annat slag, varav otrevnad kan uppkomma
Några inkränkningar av klättringen finns egentligen inte, men det har förr om åren varit stora konflikter mellan klättrare och de som bor i stugorna nära berget. Håll en låg profil, var inte onödigt högljudd vid repkommandon och parkera förståndigt. Kontakta oss gärna om du har aktuell information

Beslut om naturreservat (1962)

Mer information om naturreservatet

Klövberget

Klövberget ingår fr o m 2015 i Klövbergets naturreservat. Nya hål för bultar får inte borras. Man kan ansöka hos kommunen om att få ersätta gamla bultar, men då måste de gamla borrhålen användas. Det är även förbjudet att montera fasta firningsankare runt träd och att arrangera läger för över 40 personer.

Beslut om naturreservat

Parkera enligt anvisningarna i boken Stockholmsföraren. För att nå väggen och boulderproblemen går man från toppen av berget via nedstigningsleden som ligger i anslutning till leden Skamvrån. Eller också firar man sig ned. Precis till vänster om klippan (framifrån sett) ligger en tomt vars ägare inte uppskattar klättrare. Det är inte tillåtet att beträda tomten.

Av samma anledning råder klätterförbud för den handfull leder som ligger till vänster om Skamvrån och som startar från backen, dessa leder ligger nämligen på tomten.

Noret

Noret ingår fr o m 2015 i Klövbergets naturreservat. Nya hål för bultar får inte borras. Man kan ansöka hos kommunen om att få ersätta gamla bultar, men då måste de gamla borrhålen användas. Det är även förbjudet att montera fasta firningsankare runt träd och att arrangera läger för över 40 personer.

Beslut om naturreservat

Södra delen

Flaten

2019 började kommunen dela ut p-böter till folk som ställde bilen på den sedvanliga parkeringsplatsen vid den gamla motorbanan. Detta har nu ändrats. Man får parkera där gratis med p-skiva i 4 timmar. Det är dock parkeringsförbud från kl 20 till kl 08.

Accesskommittén har även fått besked att den nya parkeringsplats som anlagts i närheten av den lilla bommen enbart är till för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Berget ligger i ett naturreservat och förvaltas av Skarpnäcks stadsdelsnämnd, som hittills har varit mycket positiv till klättring.

"Hemliga klippan" vid Bornsjön

Berget ligger i Bornsjöns naturreservat. Marken ägs och förvaltas av Stockholm Vatten, som är ett kommunalt bolag. Totalt klätterförbud råder.

Östnoraberget

Tillsvidare (från 2020-04-16) är det inte tillåtet att klättra efter klockan 17 p g a jakt som pågår kvällstid. Accesskommittén arbetar med ärendet och återkommer så fort ny information kommer.

Parkering: Åk förbi den lilla vägen ner till parkeringen ett par hundra meter längre fram. Parkera alltså INTE inne på den privata vägen fram till bommen (där sporadisk parkering har förekommit), INTE vid vägrenen som tidigare har varit okej, och INTE vid ladan. Endast nere vid stora parkeringen.

Fituna

Grönbrinksberget

Tänk på att det bor människor nära klippan, så håll en låg ljudvolym. Parkering sker på andra stigen till vänster (ridvägen) ca 400 m efter infarten från Fitunavägen. Utrymme finns ca 100 m från vägen. Följ sedan stigsystemet i skogen söderut mot berget. Använd inte vägen som går längs med åkern för att ta sig till klippan.

Klättring får inte ske under älgjakten, vilken vanligtvis äger rum i oktober.

Västra delen

Hallstaberget

Parkeringen har blivit tidsbegränsad, så man får snabba sig på med klättringen. Våren 2020 fanns ett fågelbo vid leden Häxan Surtant. Undvik helt att klättra på högra delen av väggen och håll låg profil för att inte störa fåglarna.

Häggsta

Varje vår brukar det häcka korp på Långfredagsväggen. Undvik klättring på hela väggen och var mycket försiktig när du klättrar på leder i närheten, t ex på Fyrbultsväggen, så att du inte stör fåglarna.

Korpberget

Korpberget gjordes 2010 till biotopskyddsområde. Framför allt är det den äldre skogen på toppen av berget som är särskilt skyddsvärd. I området finns också rödlistade arter och så kallade signalarter samt två bronsåldersgravar.

Inga synpunkter har framförts mot klättringen i sig. Däremot är det förbjudet att borra i berget (och därmed sätta borrbultar) enligt de särskilda ordningsföreskrifterna. Det är även förbjudet att bryta kvistar, skada träd och buskar, göra upp eld annat än på anvisad plats, med mera.

Mer information finns på Huddinge kommuns hemsida där man även kan ta del av beslutsunderlaget.

Örnberget

Det finns en liten parkering vid klippan med plats för 3 bilar. Om den är full parkerar man vid kanotklubben ett par hundra meter söderut. Om ni klättrar på svaväggen, var mycket uppmärksam för trafiken, håll er nära intill bergväggen och stå aldrig på vägen och säkra. Tänk på att klättra försiktigt och inte riva ned grus, stenar eller grenar på vägen.

Solna KK och markägaren Botkyrka kommun slöt 2015 ett nyttjanderättsavtal i vilket kommunen godkänner all bultning på berget, gammal som ny. Klättring sker på eget ansvar och kommunen bär inget ansvar för säkerheten eller underhåll av bultarna.

Områden utanför Stockholms län

Bistaberget (Sörmland)

Till skillnad från vad som står i Sörmlandsföraren är det tillåtet att parkera vid infarten till åkern. Men var beredd att flytta på bilen om lantbrukaren behöver åka in på åkern.

Markägaren är positiv till klättring. Det är tillåtet att röja sly så länge man låter hasselträden vara.

Tyvärr har det förekommit att klättrare har stulit snabblänkar och fasta karbiner från firningsankare, komplettera gärna och lämna kvar egna snabblänkar/karbiner om något saknas.

Bjurviksberget (Sörmland)

Berget ligger i ett naturreservat. Markägare/myndigheter har inte kommit med några synpunkter som rör klättringen.

Fjärdhundra (Västmanland)

Parkera vid fälten på vänster sida av vägen, 200 m innan du kommer fram till klippan. Parkeringen markeras av en skylt från Svenska Klätterförbundet. Man ska alltså inte köra förbi berget och parkera vid husen, det var åratal sedan.

Focksta (Uppsala)

Området ligger i ett naturreservat. Att borsta nya boulders är förbjudet i större delen av området, men det är tillåtet att borsta/underhålla befintliga problem.

Vid IOGT-NTO-blocket bör man hålla låg profil och helst bara besöka området under perioden november-mars. Markägaren, som har en hästgård i närheten, är negativt inställd till klättring.

Håll även låg profil vid Campusblocket, som mer eller mindre ligger på tomtmark. Parkera smart. Det finns en liten parkeringsficka för två bilar, om det är fullt får man parkera någon annanstans. Undvik vrål och svordomar och lämna inte kvar några tickmärken.

Uggelberget (Sörmland)

På grund av häckande fågel råder klätterförbud 1 februari-15 augusti. Förbudet är frivilligt och beslutades 2006 av den som utvecklat klippan i samråd med markägare, grannar och länsstyrelsen. Under de senaste åren har fågeln inte häckat på berget, men ingen har tagit initiativ till att omförhandla det självpåtagna tillträdesförbudet så det är lugnast att undvika berget under den här perioden.

Den gräsplätt som i en gammal förare står angiven som bra tältplats är numera en odlad åker. Här får tältning absolut inte ske. Gå runt åkern för att komma till berget och se till att inte gå på odlad mark.

Sedan en incident 2010, då några klättrare av misstag tältade på åkern, är markägarna fientliga till klättring. Markägare och grannar går ofta förbi berget för att kontrollera vilka som är där. Markägarna har krävt att SKF ska ta bort alla bultar.

Accessinfo

Klicka på klippans namn för att läsa aktuell information om access. Låt oss hjälpas åt att hålla klipporna öppna för alla som vill klättra.

Symboler

= Allmän information

= Känslig situation

= Delvis klätterförbud

= Totalt klätterförbud

Tipsa oss!

Är du markägare och har synpunkter på klättring? Har du uppgifter om häckande fågel på berg? Är det problem med parkering, nedskräpning eller andra störningsmoment i något klätterområde?

Kontakta gärna vår accesskommitté.

access@stkf.se