Välkommen till Stockholms Klätterförbund. Vi är i dagsläget inriktade på access, underhåll och utveckling av klättring utomhus.

Stockholms Klätterförbund (StKF) är ett specialidrottsdistriktsförbund som representerar alla klätterklubbar i Stockholms län. Vår uppgift är att främja alla former av klättring i Stockholm. Vi är en underorganisation till Svenska Klätterförbundet och Riksidrottsförbundet.

Vad vi gör

Access

Ibland uppstår problem när klättrare ger sig ut i naturen. Markägare kan bli upprörda över bultar, nedskräpning eller av det faktum att många personer rör sig på marken. Ibland inrättas naturreservat eller skyddsområden där klätterklippor ligger varpå klättringen riskerar att inskränkas.

Underhåll

Berg mossar igen och gamla rostiga bultar blir farliga. Vi byter ut bultar, rensar igenväxta leder, kompletterar med nya firningsankare och ser till att säkerheten är hög på Stockholms klippor. Vi använder bultar av syrafast, rostfritt stål (klass A4) för att risken för korrosion ska vara minimal och bultarna hålla i många år framåt

Utveckling

Vi klättrare blir allt fler och behovet av nya leder, boulderproblem och områden ökar. Vi undersöker möjligheterna av att utveckla klättringen i Stockholms län och gör insatser om vi lyckas lösa finansieringen. Det finns fortfarande många oklättrade linjer och många gamla, bortglömda berg kan behöva en renovering.

Accessinfo

Olika klippor och boulderområden har olika förutsättningar för access. Vilka regler och överenskommelser som gäller beror på markägare, tradition och typ av klättring. Se alltid till att du vet vad som gäller för det område du planerar ett besök till.

Se gärna igenom filmen om access som Svenska Klätterförbundet gjort.