Nu är höstklättersäsongen här!

Äntligen har höststicket kommit! Här kommer några goda råd om access i Stockholms klätterområden.

Var gärna noga med att läsa om accessläget på nätförare, Accessinfo på StKF:s hemsida samt i tryckta förare. Det finns även accessinformation i Svenska Klätterförbundets accessdatabas.

Använd alltid rekommenderade parkeringar. Kom även ihåg att dessa oftast inte är avsedda för ett stort antal bilar. Är det fullt på parkeringen, försök hitta någon annan lämplig parkering i området – eller så får ni åka till en annan klippa.

Som vanligt vill vi påminna om att visa hänsyn mot djur, natur, markägare och grannar. Och ta med er skräp hem!

Vid Brudberget finns en parkering här för ca 3 bilar. Är det fullt så är det tyvärr fullt.

Ni som åker söderut för att klättra i Åkers Styckebruk, var noga med hur ni ställer bilen så inte vägarna blockeras.

Vid Östnoraklippan är läget känsligt. Vi har inte fått respons från jaktlaget så där har vi inget nytt att berätta, lämna berget om det jagas i området. Parkera på anvisad plats och visa lite extra hänsyn i skog och mark. På förekommen anledning kan vi meddela att det är en dålig idé att campa i närheten av klippan, även om det skulle vara tillåtet enligt allemansrätten.

Flatenklippan i Skarpnäck har tidsbegränsade parkeringsplatser. Vi har pratat med kommunen och försökt få till en ändring, men tyvärr har det inte gått.

Även på Hallstaberget är parkeringen numera tidsbegränsad. Parkera på anvisad plats och kör inte ända fram. Berget ligger i ett kulturminnesreservat, därför är parkeringen reglerad.

Liksom tidigare vädjar vi till alla som klättrar på Örnbergets svavägg att stå intill bergväggen och inte på vägen.

Hör gärna av dig till vår accesskommitté om du har tips, frågor eller synpunkter.