RF-SISU kartlägger friluftsidrotternas utmaningar

Riksidrottsförbundet-SISU Stockholm genomför en undersökning av klättring och andra friluftsidrotter i Stockholmsregionen. Ett syfte är att kartlägga vilka behov och utmaningar vi har för att kunna utöva våra idrotter utomhus.

Stockholms Klätterförbund ingår i ett nätverk tillsammans med andra distriktsförbund, som utövar sina idrotter med naturen som arena. Under hösten har konsultföretaget Sweco genomfört en utredning av friluftsidrotterna i Stockholmsregionen, på uppdrag av RF-SISU Stockholm.

Utredningen har tagit avstamp i den befolkningsökning som skett i länet de senaste trettio åren, hur det har påverkat synen på mark och i förlängningen friluftsidrotternas möjligheter att utöva sin verksamhet. Stockholms Klätterförbund har djupintervjuats och deltagit i workshops tillsammans med de andra förbunden. Vidare har några klätterklubbar i Stockholm svarat på frågor kring utövandet av klättring.

Utredningen i sin helhet presenteras den 7-9 mars på Träffpunkt Idrott, som är Nordens ledande mässa inom idrott, bad, anläggning, friluftsliv och folkhälsa.

Genom detta arbete har ett djupare samarbete utvecklats mellan förbunden att kunna agera och informera tillsammans när det kommer till tillgång av naturen som arena och säkerställa ett hållbart nyttjande.

Övriga idrotter som ingår i nätverket är Östra Roddistriktsförbundet, Stockholms Flygsportsförbund, Stockholms Kanotsportsförbund, Stockholms Cykelförbund, Stockholms Seglarförbund och Stockholms Orienteringsförbund.

Foto: Mark McGregor/Unsplash