Access

Ibland uppstår problem när klättrare ger sig ut i naturen. Markägare kan bli upprörda över bultar, nedskräpning eller av det faktum att många personer rör sig på marken. Ibland inrättas naturreservat eller skyddsområden där klätterklippor ligger varpå klättringen riskerar att inskränkas.

Vår uppgift är att lösa problemen och främja möjligheterna till klättring. Vi arbetar bland annat med att träffa överenskommelser med markägare, avge remissyttranden till myndigheter, försöka öppna klätterområden som är stängda och svara på frågor från klättrare som vill veta vad som gäller.

Om du vill klättra på Stora Skramsö så är du välkommen att låna Stockholms Klätterförbunds lilla roddbåt. Läs mer här om hur du går till väga.

Underhåll

Gamla rostiga bultar blir farliga. Vi byter ut bultar, kompletterar med nya firningsankare och ser till att säkerheten är hög på Stockholms klippor.

Vi använder bultar av syrafast rostfritt stål (klass AISI 316) för att risken för korrosion ska vara minimal och bultarna hålla i många år framåt.

Hängare och ankare köper vi från Highsport. De är tillverkade av det mest rostbeständiga stål som går att få tag på: AISI 904 HCR (High Corrosion Resistant), som innehåller en stor del krom.

Stockholms Klätterförbund är inte ansvarigt för säkerheten på klipporna, men vi hjälper till med ideella insatser så gott vi kan. Du som klättrare har ett eget ansvar att bedöma vilka risker du tar, exempelvis om du väljer att klättra en led med bristfälliga bultar.

Utveckling

Vi klättrare blir allt fler och behovet av nya leder, boulderproblem och områden ökar. Vi undersöker möjligheterna av att utveckla klättringen i Stockholms län och gör insatser om vi lyckas lösa finansieringen. Det finns fortfarande många oklättrade linjer och många gamla, bortglömda berg kan behöva en renovering.

Sidor vi gillar