Access

IMG_8771
Foto: Johan Choudhury

Ibland uppstår problem när klättrare ger sig ut i naturen. Markägare kan bli upprörda över bultar, nedskräpning eller av det faktum att många personer rör sig på marken. Ibland inrättas naturreservat eller skyddsområden där klätterklippor ligger varpå klättringen riskerar att inskränkas.

Vår uppgift är att lösa problemen och främja möjligheterna till klättring. Vi arbetar bland annat med att sluta nyttjanderättsavtal eller andra överenskommelser med markägare, avge remissyttranden till myndigheter, öppna klätterområden som är stängda och svara på frågor från klättrare som vill veta vad som gäller.

Underhåll

aluBerg mossar igen och gamla rostiga bultar blir farliga. Vi byter ut bultar, rensar igenväxta leder, kompletterar med nya firningsankare och ser till att säkerheten är hög på Stockholms klippor.

Vi använder bultar av syrafast rostfritt stål (klass AISI 316) för att risken för korrosion ska vara minimal och bultarna hålla i många år framåt.

Hängare och ankare köper vi från Highsport. De är tillverkade av det mest rostbeständiga stål som går att få tag på: AISI 904 HCR (High Corrosion Resistant), som innehåller en stor del krom.

Utveckling

vinkelslip_tornskogsklippanVi klättrare blir allt fler och behovet av nya leder, boulderproblem och områden ökar. Vi undersöker möjligheterna av att utveckla klättringen i Stockholms län och gör insatser om vi lyckas lösa finansieringen. Det finns fortfarande många oklättrade linjer och många gamla, bortglömda berg kan behöva en renovering.