Grönbrinksberget – Det här gäller i biotopskyddsområdet

I september 2020 skrev vi att Skogsstyrelsen då planerade att göra området kring Grönbrinksberget till ett biotopskyddat område. Skogsstyrelsen har nu tagit beslut att biotopskydda området kring från åkern in till berget, och vidare ca 50 meter från klippans topp, norröver, mot skogen.

Beslutet påverkar inte möjligheten att klättra på berget, vistas under berget eller ta en fika på toppen. Beslutet påverkar inte heller anmarschen eller att vandra i området. Biotopskyddet gäller träden som domineras av gammal, senvuxen gran med inslag av gamla grova tallar samt ett påtagligt inslag av äldre lövträd.

I just detta fall medför biotopskyddet att det skyddar klättringen till viss del då det innebär att skogen inte får röjas, gallras eller avverkas. Det som kan påverka klättringen är om ett träd, vid exempelvis en storm, faller mot klippan. Då får vi inte flytta det fallna trädet innan vi anmält händelsen till Skogsstyrelsen, som kan fatta beslut om att trädet får flyttas för att möjliggöra klättringen eller öka säkerheten.

Om ett träd faller, kontakta oss. Ta absolut inte saken i egna händer och åk dit med en motorsåg.

Biotopskydd kan under andra omständigheter utfärdas över en klippa, eller rasbrant, vilket exempelvis skett för betydande delar av Bispbergs klack i södra Dalarna. På Bispberg växer lavar och andra växter som anses ha så pass stor betydelse att ett biotopskydd över själva klippan och närliggande mark införts och helt uteslutit möjligheten att bedriva klättring på berget.

Grönbrinksberget hotas inte av ett klätterförbud i och med detta biotopskydd, men har framgent ett problem med access som berör hur vi parkerar och tar oss till och från klippan, vilket vi tidigare skrivit om. Inför ett besök på Grönbrink är det bra att se över eventuellt uppdaterad accessinformation.

Fakta om biotopskyddsområde (Naturvårdsverket)

Fakta om biotopskyddsområde (Skogsstyrelsen)

Foto: Stefan Lindblom