Bilproblem vid Grönbrinksberget

En del klättrare som ska besöka Grönbrinksberget missar att köra in på skogsvägen från Fitunavägen, I stället kör de för långt och svänger in på en förbudsskyltad väg. Nu har vi fått klagomål från de som bor vid berget.

När man åker till Grönbrinksberget tar man väg 226 till Vårsta och svänger därefter vänster in på väg 225. Efter ca 12 km svänger man höger in på Fitunavägen, kör 400 m och svänger vänster in på skogsvägen som syns på bilden ovan.

Om man fortsätter rakt fram på Fitunavägen och kommer fram till husen så har man kört för långt.

De som bor i huset närmast klippan störs över att klättrare kör in på deras privata väg, försedd med förbudsskylt och texten “Gäller ej behörig trafik”. De senaste veckorna har två bilar varje helg kört in och vänt på grusplanen precis framför deras hus, som inte är en vändplats.

Det har hänt att klättrare kör in på den förbudsskyltade vägen, kliver ur bilen och frågar efter vägen till berget. Ibland kommer även klättrare till fots och tänker promenera upp till berget via deras fastighet.

Kör alltså INTE in på den här vägen: