Tillträdesförbud på vardagar i Hamra grustag

Många nya klätterleder har tillkommit på klippan vid Hamra grustag i Tullinge. Vi vill påminna om att det är förbjudet att vistas där på vardagar fram till kl 17.

Marken ägs av DeLaval och hyrs av NCC, som länge drev en grustäkt där. Nu är verksamheten avslutad och NCC håller på att återställa marken genom att fylla upp med schaktmassor. Under vardagar fram till kl 17 är tillträde förbjudet. På kvällar och helger kan man besöka klippan, men kom ihåg att området är en arbetsplats och alla besök sker under eget ansvar.