Ombultningar på Anneberg

Ett par leder har bultats om på Anneberg, som ligger bredvid vägen och är en av Stockholms mest lättillgängliga klippor.

Bultkommittén har bland annat väckt liv i två gamla leder i gradregistret 6b-6c, vilket har saknats lite på Anneberg.

  • Ve och fasa  (6c+) har bultats om och borstats av. Nu har den tre bultar i stället för två och ett ordentligt ankare.
  • Benny Måne  (7c) hade någon snott en karbin från ankaret. Åtgärdat.
  • Crimp it  (7c) har fått ett nytt ankare och den sista bulten utbytt.
  • Den glest säkrade, sällan klättrade och helt igenvuxna tradleden Drive in  (6b+) har restaurerats. Den har borstats av, rensats på sly och lösa block och är numera en helbultad sportled. Leden delar ankare med Crimp it. Välkommen att pröva en av bergets längsta och finaste leder!

De övre partierna på Benny Måne och Crimp it/Drive in skulle behöva borstas av lite mer, så ta gärna med en stålborste och en kilpetare vid nästa besök och gör en liten insats.

Anneberg har under de senaste åren fått flera besök av Bultkommittén. I dag är nästan alla leder välsäkrade och har ankare som består av dubbla punkter.