Skyltar uppsatta i Skevik

I Skevik finns ett rikt djurliv. Nu sitter skyltar vid klippan som berättar mer och tipsar om vad klättrare och andra besökare bör tänka på.

Idékläckare och den som varit drivande i skyltprojektet är Hanna Lif, som har ett stort intresse för både klättring och fåglar, från Nacka Värmdö Klätterklubb.

Skevik är en populär plats att besöka bland klättrare, ryttare, skolklasser, vandrare m fl. Men det bor också många djur där. Under mars till mitten av juli brukar fåglar häcka vid Skevik (ibland även på själva klippan). Ett par av dessa fågelarter räknas som rödlistade, det vill säga utrotningshotade. De senaste åren har mindre hackspett, som är rödlistad, häckat i ett träd nära den högra väggen. Tidigare har även korp häckat vid Skevik.

Tänk på att inte klättra nära boplatserna för att inte stressa fåglarna. Höga ljud är störande så försök att hålla ljudnivån nere och avlägsna dig om du märker att du stör. Var särskilt försiktig under häckningsperioden.

De enorma stenblocken vid berget är klassade både som naturminne och natura 2000-område. Det är förbjudet att ta bort mossa och annan växtlighet på blocken och man ska inte klättra där. Bergväggarna där alla leder och boulders går omfattas dock inte av natura 2000-området.