Nu är StKF bildat

Den 5 april bildades Stockholms Klätterförbund vid ett konstituerande möte. Robin Dahlberg från Solna KK utsågs till styrelseordförande. Nu kan vi börja arbetet med att bevara och utveckla klättringen i länet. Under maj-juni kommer Bultkommittén och Accesskommittén att hålla möten för att diskutera framtida projekt.

Bultkommittén har funnits i många år som ett samarbetsorgan mellan klubbarna och är nu en del av Stockholms Klätterförbund (StKF). Dess uppgift är att byta ut gamla rostiga bultar och ankare ute på bergen, eller sätta kompletterande bultar på svårsäkrade leder.

Accesskommittén är en ny företelse. Det har aldrig tidigare funnits en kommitté på regional nivå i Stockholm som har kunnat hantera markägarkonflikter, berg som stängts för klättring och liknande frågor. Vi önskar kommittén lycka till!

Under 2016 kommer StKF att göra en inventering av Häggsta och se över behovet av bultar, ankare och andra saker som behöver göras, till exempel etablera en god, långsiktig kontakt med markägaren. Inventeringen ska utmynna i ett förslag på åtgärder.

Bultkommittén ska bland annat försöka återställa Henriksdal, klippan som för drygt ett år sedan blev av med alla bulthängare när kommunen rustade upp gångvägen nedanför berget.

Klättraren och eldsjälen Christer Åstrand arbetar, med stöd av StKF, med att rusta upp Ryssgraven. Mer information kommer senare.

När StKF bildades den 5 april höll vi även vårt första årsmöte. De medlemsklubbar som närvarade med ombud var Solna KK, Stockholms KK och Stenblock KF.