Henriksdal helrenoverat med nya hängare

Hängarna på Henriksdal är tillbaka och berget går att klättra på igen. Dessutom har berget fått tre nya sportleder.

Bulthängarna på Henriksdal försvann hösten 2014 i samband med att Nacka kommun utförde arbeten vid klippan. En underentreprenör gjorde bedömningen att berget var för löst att klättra på och tog helt sonika bort alla hängare. Efter det har de 19 lederna inte gått att klättra.

Men nu har Thomas Dahlgren, medlem i Stockholms KK och tidigare flerårig medlem av Bultkommittén, lagt ned ett antal dagars arbete på berget och återställt nästan alla leder.

Flera leder har bultats om och fått nya bultar i syrafast rostfritt stål. Andra leder har fått nya hängare på de befintliga bultarna. Några av utstegen har borstats rena från lav.

Ett löst grepp har tagits bort från Ursprunget vänster (7a), som antagligen är lite svårare nu.

Boss (7a+) återstår att bulta om. I nuläget är bara den hårdare varianten (7b+) renoverad.

Lederna Equipage (7a) och Aramis (7b+) har lämnats åt sitt öde och saknar hängare. I slutet finns ett mycket stort block som riskerar att falla ned. Vi avråder från att klättra dem.

Samma sak gäller Tsar (7a). Klippartiet runt den andra bulten är ihåligt och det är omöjligt att bulta säkert där. Leden saknar hängare och kommer inte att renoveras.

Thomas Dahlgren, med uppbackning av förarförfattaren Micke Widerberg, har också sett till att producera tre nya bultade leder. Längst till vänster på berget finns en 5b, som även har en hårdare instegsvariant. Längst till höger på berget ligger Date (6b+) och Samba (5a).

Allt material har bekostats av Bultkommittén, som är en del av Stockholms Klätterförbund (StKF). Arbetet har skett ideellt. Vi gläder oss åt Thomas insatser och att Henriksdal är tillbaka i stans klätterflora!