Ny parkering vid Ekoberget

Stockholms Klätterförbund har efter samtal med en tillmötesgående markägare ordnat en ny parkeringsplats till Ekoberget. Läs mer om platsen och vilka förhållningsregler som gäller.

Ekoberget är en av Stockholms mest populära klippor. Men den tidigare parkeringen vid Graninge stiftsgård finns inte längre på grund av markexploatering. StKF har de senaste månaderna arbetat för att hitta ett alternativ.

I början av juli träffade vi en privat markägare som äger mark runt Ekoberget. Vi kom överens om att klättrare från och med nu kan parkera på en liten grusväg vid sidan av Graningevägen, strax norr om bron som löper över väg 222, på promenadavstånd från klippan.

Koordinater till parkeringen

Vi är mycket glada över beskedet att markägaren låter oss nyttja lite mark för att vi ska kunna parkera. Fantastiskt bra! Vi har även fått tillåtelse att röja sly om så behövs för att kunna inrymma fler bilar. Kontakta oss om ni vill hjälpa till att röja.

Ett nyttjanderättsavtal kommer eventuellt att träffas mellan StKF och markägaren.

Att tänka på gällande parkeringen:

  • Parkera så att en bil kan köra förbi på grusvägen
  • Parkera inte vid den lilla öppna platsen på grusvägen ca 50 meter in, eftersom den är bra som vändplats
  • Parkera försiktigt så att ni inte hamnar i sänkorna intill grusvägen
  • Kör försiktigt på grusvägen så att ni inte pajar bilen.

Foto: Robin Dahlberg

Foto: Robin Dahlberg
Foto: Robin Dahlberg
Stigen som leder in mot klippan. Foto: Robin Dahlberg
Stigen som leder in mot klippan. Foto: Robin Dahlberg