Bultkommittén fixar insteg på Älvnäs

Bultkommittén har lagt till nya bultar på instegen till flera leder på Älvnäs.

Det är lederna Snövitt, Exposed, Skicka och det gemensamma insteget till Håll ut/Edgeleden/Bamse som fått sig en översyn. Tilläggsbultningen gjordes förra månaden av Rasmus och Mats från bultkommittén, med bistånd från Adam Kaijser. De röda markeringarna på bilden är nya bultar, de ljusblå visar var den tidigare första bulten på lederna satt.

De stora rosbuskarna som fanns under insteget till Snövitt och Trippad är ett minne blott, så nu behöver man inte vara rädd för att falla med rumpan före ned i vassa taggar.

Det är viktigt att läsa anvisningarna i Stockholmsföraren över hur man går till klippan. Stigen framför berget är tyvärr ganska igenväxt av sly och träd. StKF hoppas framöver kunna genomföra en slyröjningsaktion vid berget tillsammans med Friluftsfrämjandet.

Läs mer om accessen vid Älvnäs