Bultkommittén på besök i Ågelsjön

Norrköpings Klätterklubb har börjat restaurera flera av lederna i Ågelsjön, ett av Sveriges största och mest uppskattade klätterområden. Stockholms Klätterförbund tog för ovanlighetens skull en liten resa utanför länet och bidrog med en kurs i ombultning.

Bultkommitténs Anders Henriksson hade lite fritid att avvara i september och spenderade ett par dagar i Norrköping för att berätta för den lokala klubben hur StKF tänker kring bultning  och instruera hur man rent praktiskt går till väga.

— Vi är mycket tacksamma och varma i hjärtat av den “kärlek” Anders visade genom att komma ner och lära ut en del av det han kan, säger Kalle Eriksson, ordförande i Norrköpings Klätterklubb.

NKK har precis inlett renoveringsprojektet i Ågelsjön och sonderar nu möjligheterna till bidrag. Under dagarna då Anders Henriksson var på besök bultades bland annat flera leder på Lilla berget om.

StKF försåg Anders och NKK med bultar och hängare till ett värde av 3.500 kr. Svenska Klätterförbundets breddkommitté ställde upp och bekostade materialet, vilket vi tackar för. Ett bra exempel på när Klättersverige samarbetar på lokal, regional och nationell nivå!

Anders Henriksson (t h) från Stockholms Klätterförbund pratar teori inför ombultning på Lilla berget. Foto: Kalle Eriksson

— Det har varit en mycket nyttig utbildning där vi alla fått en stor förståelse hur svårt det är att renovera. Bergets beskaffenhet, marken runt omkring och logistiken till och från visade oss att man kan ha funderat hur mycket som helst, men när man ska byta bulten så visar det sig att den planen inte går att genomföra. Vi har även stött och blött olika åsikter. Lyssnat på varandra och den stora gruppen (som inte kommer på möten eller träffar, men som ändå givetvis har en vilja och en röst) och försökt att få ut det bästa ur detta, berättar Kalle Eriksson.

— Planen är nu att med varsam hand byta ut de bultar och ankare som behöver bytas. I vissa fall även sätta dit toppankare så att åtkomsten ökar och träden runt omkring inte blir förstörda. Vi har kontaktat kommunen och ett samarbete känns nära.