Jakt på Östnora – fågelbo på Hallstaberget

Det förekommer jakt vid Östnoraberget kvällstid. En grupp jägare arrenderar marken där klippan är belägen och för tillfället ber vi att ingen klättrar på klippan efter klockan 17.00.

Stockholms Klätterförbunds accesskommitté har kontakt med en av jägarna för att komma fram till en mer permanent lösning men detta gäller tills vidare. Vi vet ännu inte hur länge jakten kommer att pågå.

Det är även viktigt att följa parkeringsinstruktionerna: Åk inte in på den privata vägen fram till bommen (där sporadisk parkering förekommit). Parkera i vägrenen där den privata vägen börjar, alternativt mitt emot infarten till höger om ladan (endast två bilar).

Bultkommittén har också varit på Östnora och kompletterat insteget på den namnlösa 6c-leden till höger om I de skyddande lövens skugga. Michael Collins har fixat ett ordentligt ankare på Billy the Kid.

Vidare har ett fågelbo upptäckts vid leden Häxan Surtant på Hallstaberget. Undvik helt att klättra på den högra delen av väggen och håll låg profil för att inte störa fåglarna.