Sökes: Tips på potentiell barnklippa i Tyresö

I samarbete med Tyresö kommun söker vi tips på lämpliga klippor i Tyresö där man kan göra nya leder särskilt för barn.


Stockholms Klätterförbund har påbörjat en diskussion med Tyresö kommun om att utveckla en klätterklippa för barn. Det kan eventuellt ske med kommunens stöd eller t o m i dess regi.

Idén väcktes först av en klättrande pappa i Tyresö. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att göra en inledande studie för att se om det är möjligt. StKF är bollplank.

Har du ett tips? Toppen! Gör så här:

  1. Svara på vår Facebooktråd och lägg upp bilder, koordinater eller detaljerade köranvisningar samt lämplig parkering. Vi har begränsat med tid att kolla upp alla tips, så ett bra underlag är avgörande.
  2. Klippan måste ligga i Tyresö kommun och vara lättillgänglig, helst hyfsat nära tätorten Tyresö.
  3. Tänk barnklättring. Alltså sva och grad 3. Man behöver inte bulta lederna, det kan räcka med ankare för topprep. Klippan behöver inte vara superhög.
  4. Inga sprängklippor. De kan vara vassa och lösa.

Våra egna tankar faller på Tyresö-Flaten (bilden) där gamla leder kan renoveras och nya sättas upp. Berget ligger i naturreservat och all bultning utan tillstånd är förbjuden. Nackdelen med förslaget är att klippan kanske lämpar sig bättre för lite äldre barn.

Idékläckaren har föreslagit en klippa i slutet av Slåttervägen, men tyvärr finns ett rävgryt vid klippans fot.

Vi känner till Barnsjöberget och kommer att kolla klippan närmare.