Nu är vårklättersäsongen äntligen här!

Foto: Thomas Karlsson

 

Våren är här även efter denna långa vinter. Här kommer information och goda råd om access i Stockholms klätterområden.

Med tanke på rådande situation med smittspridning av COVID-19 vill vi gärna påminna om Svenska Klätterförbundets information kring klättring och COVID-19. Vi på Stockholms Klätterförbund (StKF) rekommenderar alla att läsa detta samt att följa rekommendationer från myndigheter och Svenska Klätterförbundet.

Sedan pandemin bröt ut har vi blivit märkbart fler utomhusklättrare i Stockholmsområdet vilket har lett till att vi haft fler accessärenden än någonsin. Framförallt har det uppstått problem vad gäller parkering när många klättrare sökt sig till samma berg och boulders. Var gärna noga med att läsa på nätförare (där den mest uppdaterade informationen finns), Accessinfo på StKF:s hemsida samt i tryckta förare var den rekommenderade parkeringen ligger.

Kom även ihåg att dessa parkeringar oftast inte är avsedda för ett stort antal bilar. Är det fullt på parkeringen, försök hitta någon annan lämplig parkering i området – eller så får ni åka till en annan klippa.

Som vanligt vill vi även påminna om att visa hänsyn mot djur, natur, markägare och grannar när ni är ute och klättrar. Och ta med er skräp hem! I samband med att det är många fler besökare till naturreservat i Stockholmsområdet än någonsin nu under pandemin är det extra viktigt att vi är noga med hur vi parkerar, att vi följer de regler som gäller och visar hänsyn till alla som är ute i naturen.

Kom ihåg att det är varje klättrares ansvar att hålla sig uppdaterad kring det senaste accessläget för klipporna vi besöker. Kom ihåg att accessläget kan ändras fort. Gör det till en vana att alltid läsa om accessläget dit ni ska åka på sidan Accessinfo där vi på StKF publicerar information om klätterförbud, känsliga lägen och annat som är bra att tänka på när du besöker en klippa. Det finns även accessinformation via Svenska Klätterförbundet och deras accessdatabas.

Några uppdateringar kring access och parkering för klippor i Stockholmsområdet:

Vid Östnoraklippan har vi varit i kontakt med det jaktlag som arrenderar marken och haft diskussioner om hur vi kan samexistera i området. Tyvärr har vår kontaktperson inte hört av sig för slutgiltiga beslut men vid vår sista diskussion fick vi tillåtelse att klättra fram tills det blivit mörkt. För att undvika ytterligare problematik vid klippan föreslår vi därför att klättrare lämnar berget innan det blivit mörkt.

Vid Ekoberget parkerar man numera bredvid Graningevägen, strax norr om väg 222.

Brudbergets ursprungliga parkering har dessvärre stängts p.g.a. accessproblematik. En ny parkering rekommenderas här (för ca 3 bilar).

Finnsvedsberget har även haft problem med felparkerade bilar så här gäller att inte parkera fel. Är den angivna parkeringen full får en åka och parkera ett par kilometer bort och gå in till klippan. Eller åka någon annanstans. Parkeringsförbud i hela området gäller och om vi retar upp tomtägarföreningen ytterligare kan det komma upp en förbudsskylt och bevakning på den nu undantagna platsen.

Nyckelviken har nyrenoverats och är väl värt ett besök. Parkera i första hand på Rudsjövägen och läs på StKFs hemsida eller nätföraren för förtydligande. Detta är även en klippa som lätt nås via buss.

Flatenklippan i Skarpnäck har återigen fått parkering på den ”vanliga” platsen (vid gamla motorbanan), dock är detta 4h gratis parkering med p-skiva. Vid kontakt med parkeringsansvarig för området är beskedet att den nya parkeringsplats som anlagts i närheten av den lilla bommen enbart är till för fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dock har klättrare parkerat här utan böter men detta är inget vi kan garantera. Vi fortsätter dialogen för att få ökad klarhet i ärendet.

Parkeringen vid Hallstaberget har blivit tidsbegränsad. Vi undersöker frågan och försöker hitta en lösning.

Vid Örnberget finns det numera en liten parkering invid klippan för ca 3 bilar. Är denna full parkerar man vid båtklubben och inte bredvid klippan. Och om du klättrar på svaväggen – håll dig intill bergväggen när du säkrar och stå absolut inte på vägen där bilarna kör.

Häckande fågel är en annan viktig sak att vara uppmärksam på nu under våren och försommaren.

Vid Skevik är det vanligt med häckande fågel under mars-juli, det har till och med funnits fågelbon på själva bergväggen. Ett par av de fågelarter som tidigare har häckat där är rödlistade. Tänk på att inte komma nära fågelbon, håll ljudnivån nere och avlägsna dig direkt om du märker att du stör.

Känner du dig nästan lika stark som Adam Ondra? Kul! Men snälla, skrik inte som honom när du klättrar. Dödskalleberget och Örnberget är klippor där man ibland hör illvrål så det hörs ända bort till parkeringen vilket skapat accessproblem då detta kan vara mycket störande för grannar och andra som rör sig i närheten.

Stockholms Klätterförbund har en accesskommitté bestående av tre entusiastiska klättrare som i mån av tid hjälper till att lösa accessproblem i länet och alltid vill ha information om accessrelaterade ärenden. Hör av dig till accesskommittén om du har tips, synpunkter eller vill vara med och bidra med lite ideellt arbete.