Var rädd om klättringen – parkera med förnuft!

Felparkerade bilar och överfulla parkeringar är det största hotet mot klättringen i Stockholm. Den bedömningen gör vår accesskommitté, som får allt fler rapporter om bilproblem vid klippor och boulderområden.

Allt fler klättrar utomhus i Stockholmsregionen och det kan bli fullt med bilar vid de angivna parkeringarna vid klipporna. Bilderna ovan är från Örnberget och Dyviksudd och tagna 2021. Som läget ser ut i dag vill vi varna för konsekvenserna. Alla klättrare måste hjälpas åt!

Tänk på att de angivna parkeringarna oftast inte är “riktiga parkeringar” utan kanske resultatet av en överenskommelse mellan en privatperson och en markägare som sagt att det går bra att någon/några bilar kan stå på privat mark. Det är därför viktigt att inte irritera markägare så att vi förlorar sådana överenskommelser, vilket har hänt ett flertal gånger bara det senaste året.

  • Om den angivna parkeringen är full, hitta en annan lämplig parkering eller åk till ett annat klätterområde.
  • Om du ser bilar som står illa parkerade, sök upp bilägaren vid klippan och be personen vänligt att flytta bilen.

Flera klätterrelaterade incidenter har resulterat i begränsad framkomlighet för boende och större fordon som till exempel ska hämta sopor. Detta gör att vi helt och hållet blir av med parkeringsmöjligheter. Dessutom är det oerhört viktigt att brandbilar, ambulanser och polisbilar kan komma fram.

Parkera smart, samåk till klipporna eller åk lokaltrafik (självklart i enlighet med allmänna rekommendationer gällande pandemin). Många av Stockholms mest populära klätterklippor, där parkeringsproblem dessutom uppstått, är lätta att ta sig till med lokaltrafik.

Här är några av de mest utsatta områdena:

Örnberget

Parkeringsskylten vid Örnberget.

Parkera på den stora grusplanen vid kanotklubben ett par hundra meter söder om berget.

Det finns även en skyltad parkering nedanför klippan med plats för maximalt 3-4 bilar. Enligt P-skylten ska bilar parkeras parallellt med vägen och man ställer P-skivan på det klockslag man kommer dit, därefter får bilen stå parkerad i högst fyra timmar. I övrigt råder parkeringsförbud längs med hela vägen.

Säg åt personer som parkerar fel och be dem flytta bilen. Man kan också ringa parkeringsbolaget QSG Bevakning på 0738-607287 fram till kl 18 alla dagar och be dem komma dit och lappa bilar. QSG Bevakning sköter parkeringsfrågor åt Botkyrka kommun.

Om ni klättrar på svaväggen, var mycket uppmärksam på trafiken. Stå aldrig på vägen och lägg aldrig väskor eller utrustning på vägen, utan håll er tätt intill bergväggen.

Brudberget

Den gamla parkeringen är belagd med parkeringsförbud. Det är alltså inte tillåtet att stå i terrängen innanför vändplanen och absolut inte på vändplanen eller längs den anslutande vägen.

Vägföreningen hänvisar till alternativa parkeringar i området (till exempel denna), men givetvis i mån av plats. Var noga med att inte parkera på smala vägar och på så sätt hindra trafiken.

Dyviksudd/Dödskalleberget

Det finns bara en parkering på rimligt avstånd från klipporna. Om den är full så måste du åka till ett annat berg.

Vår tillgång till bergen i Tyresö vilar på mycket bräcklig grund. Vi behöver inte fler problem. Redan för tio år sedan fick vi signaler från kommunen om att antalet besökare var för stort. I dag är vi ännu fler.