Detta har vi gjort för Stockholms klättrare 2016

Ombultade leder, accessdatabas, roddbåt, samarbetsprojekt och materialutveckling. Stockholms Klätterförbunds första levnadsår är till ända. Läs om allt vi har gjort under 2016.

Stockholms Klätterförbund (StKF) är en paraplyorganisation för klätterklubbarna i Stockholms län och anslutna till Svenska Klätterförbundet. Vi bildades i april 2016 och har inledningsvis valt att rikta in oss på utomhusklättring.

Våra klätterområden ligger utspridda och vi klättrare rör oss ständigt över kommungränserna. Ett litet dilemma är att klätterklubbarna är lokalt förankrade och ofta bara kan få ekonomiskt stöd från sina “hemkommuner”. Det är svårt för klubbarna att driva viktiga frågor som underhåll och access på egen hand.

Christer Åstrand jobbar med spången vid Ryssgraven.
Christer Åstrand jobbar med spången vid Ryssgraven.

Det är därför vi finns. Men StKF är beroende av stöd från klubbar, kommuner och enskilda klättrare för att kunna fortsätta verka.

Efter denna knastertorra inledning är det dags att presentera vad vi gjort under det gångna året.

Läs vår verksamhetsberättelse 2016

StKF har haft ett kansli, som bestått av Andreas Andersson, samt två kommittéer: Accesskommittén och Bultkommittén. Kansliet har bland annat upprättat en regional accessdatabas, ett register över markägare till Stockholms klätterområden och publicerat ett antal nyheter om StKF:s verksamhet.

Vi tog initiativ till en pengainsamling för att köpa en roddbåt så att Stockholmsklättrarna kan ta sig till Stora Skramsö lite lättare. Båten är nu inköpt, stort tack till Anders Palmkvist för idén och hans engagemang. Och tack till alla er som bidrog! Mer info kommer till våren.

Kansliet har också varit på möten med Stockholmsidrotten och inlett ett samarbete med Friluftsfrämjandet, vilket känns helt rätt inför framtiden.

Klätterveteranen Christer Åstrand, uppbackad av vår styrelseordförande Robin Dahlberg, har jobbat för fullt med att utveckla Ryssgraven. Nya bultar, borstade leder, samtal med markägare och kommun, en ny spång vid vattnet… Mycket har hänt och vi ger Christer allt stöd vi kan för att förbättra en av Stockholms mest populära klippor.

Foto: Andreas Harne
Gamla leder vid Östnora bultas om. John Påhlman, en av ägarna till klätterhallen Bouldering Stockholm, hjälper till. Foto: Andreas Andersson

Bultkommittén hade ett av sina mest aktiva år på länge. Det har bultats om på Henriksdalsklippan, Anneberg, Örnberget, Östnora, Hallstaberget, Bistaberget m m. Den gamla tradklippan Korpberget har fått en ansiktslyftning tack vare samarbetet med Friluftsfrämjandet.

Vi har även inlett ett samarbete med High Sport i Göteborg och köper numera högkvalitativa bultar till vettigt pris.

Accesskommittén arbetar med läget på Tyresö och har undersökt situationen på bland annat Skevik, Hemliga klippan och Älvnäs. Det är första gången någonsin som Stockholm har en regional grupp som arbetar med access, kontakta Accesskommittén om du har tips eller frågor.

Finansiellt har vi fått en grundplåt i och med stödet från Riksidrottsförbundet, men vi hoppas naturligtvis på en ännu bättre ekonomi. Hittills har tyvärr bara en av klubbarna bidragit ekonomiskt till StKF.

Vår nya båt gör att du lättare kan ta dig till Stora Skramsö. Foto: Anders Palmkvist
Vår nya båt gör att du lättare kan ta dig till Stora Skramsö. Foto: Anders Palmkvist