Årsmöte för Stockholms Klätterförbund

Välkomna till en av Klättersveriges mest rafflande händelser 2018. Stockholms Klätterförbund håller årsmöte den 27 mars.

StKF har enligt stadgarna årsmöte vartannat år, det förra mötet hölls när vi bildades 2016. Det viktigaste som nu ska beslutas är en ny styrelse samt en ny verksamhetsplan. Våra medlemmar, de som har rösträtt under mötet, är klätterklubbarna i Stockholms län. Kallelse mailades ut till klubbarna den 7 februari.

Mötet hålls kl 18.15 den 27 mars på Klättercentret, Vandagatan 3 i Kista.

Klubbarnas ombud måste ha en skriftlig fullmakt för att ha rätt att rösta. Det finns inga exakta formkrav på fullmakten, det räcker om den är skriftlig. Alla Stockholmsklättrare är självklart välkomna att delta i mötet och ha åsikter, även om ni inte har rösträtt.

Röstetalet är baserat på klubbarnas medlemsantal. De klubbar som har störst röstetal är Solna KK och Stockholms KK med 6 röster vardera. Därefter kommer Nacka Värmdö KK och Karbin KK med 4 röster vardera.

Kallelse och dagordning

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan 2018-2019

Verksamhetsberättelse 2017

Bokslut 2017

Revisionsberättelse 2017